Göz kapağı estetiği, yaygın bir şekilde yapılmakta olan oküloplastik cerrahi uygulamalarındandır. Tıp literatüründe blefaroplasti olarak geçen bu ameliyatlarla amaçlanan, alt ya da üst göz kapağındaki hastaya rahatsızlık veren mevcut sorunu, estetik müdahaleyle ortadan kaldırmaktır.

Göz Kapağı Estetiğine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Gözün alt ve üstünde yer alan göz kapaklarının göz sağlığını korumaya yönelik kimi önemli görevleri bulunur. Göz küresinin dışarıdan gelen darbe ya da cisimlerden etkilenmesini engellemek, bu görevlerden ilkidir. Göz kapakları, gereğinden fazla ışığın göze girmesine mani olarak da koruyuculuk özelliğini devam ettirir.

Öte yandan göz küresinin nemli kalmasını ve toz vb. yabancı cisimlerden arındırılmasını sağlayan gözyaşını, kornea, konjonktiva gibi bileşenlerin içinde yer aldığı oküler yüzeye yayar (Kendi yapısında da yardımcı salgılar ve gözyaşı bezleri bulunur). Tüm bu görevlerini, istemli ya da istemsiz (refleks) olarak açılıp kapanarak gerçekleştirir.

göz estetiği ameliyatları

Bazı etmenler (genetik, yaş alma, enfeksiyon, travma vb.), görmenin sürekliğini sağlamada ve onu korumada büyük rol sahibi göz kapaklarının, görevlerini layıkıyla yerine getirmesini engelleyecek durumlara yol açar: Alt kapağa göre daha hareketli olan üst kapakta deri fazlalıkları, kırışıklıklar ve görmeyi engelleyecek sarkmalar oluşabilir.

Pitozis de denilen göz kapağı düşüklüğü, ayrıca dokularda da hasarlar meydana gelebilir. Örneğin yağ dokusunda çökme ya da tersi bir durum, bağ ve kas dokusunda ise zayıflama ortaya çıkabilir. Gözyaşı bezinde sarkma da üst kapakta karşılaşılan sorunlardan biridir. Alt kapakta ise yine deri fazlalıkları ve kırışıklık görülmesi muhtemeldir.

Ek olarak torbalanma, sarkma, çökme, zayıflama gibi doku sorunları da yaşanabilir. Göz kapaklarındaki asimetrik sorunlar da görmenin niteliğini bozabilir. Anılan sorunların tamamının, göz kapağı ameliyatı ile bertaraf edilmesi mümkündür.

Ameliyat kararının verilmesinde hastanın genel sağlık durumu, cerrahi müdahaleye elverişli bir birey olup olmadığı, yaşı, ameliyat olma isteği ve sorunun seviyesi belirleyicidir. Hekim, blefaroplastiye gerek olmadığı kanaatine varırsa ameliyatsız kimi yöntemlere de başvurabilir.

göz estetiği

Blefaroplasti Ameliyatı İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Hastayı göz kapağı ameliyatı olmaya iten etmenler değişken olduğundan her klinik vaka, kendi içerisinde değerlendirilir. Bir diğer ifadeyle örneğin göz kapaklarındaki sarkma yaş almaya bağlı olarak gerçekleşebildiği gibi henüz genç olan bireylerde bir kaza sonrası yaşanan travmayla birlikte de ortaya çıkabilmektedir.

Gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda reşit olmayan hastalara blefaroplasti genellikle önerilmiyor olsa da göz sağlığını tehdit eden bir sorunun varlığında hekim, hastanın yaşını değerlendirme dışı bırakarak cerrahi müdahale kararı verebilir. Dolayısıyla denilebilir ki blefaroplasti, gerekli görüldüğü takdirde her yaştan hastaya yapılabilir.

Ameliyat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Göz kapağı estetiği, genel bir tabir olup göz kapaklarıyla ilgili sorunların cerrahi müdahale ile ortadan kaldırılmasına işaret eder. Bir diğer deyişle blefaroplasti, farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Elbette hangi tekniğin uygulanacağına, ameliyat öncesi yapılacak detaylı muayenede hekim tarafından karar verilir.

Muayene kapsamında hastadan kan tetkiki ve gerekliyse ek tetkikler de istenebilir. Hastanın, muayene esnasında hekime geçmiş dönemde geçirdiği ameliyatları ve/veya rahatsızlıkları, ayrıca ilgili dönem dahilinde ve/veya sürekli kullanmakta olduğu ilaçları bildirmesi önemlidir.

Göz estetiği, hastanın öyküsü, mevcut durumu ve tercihi değerlendirilerek lokal ya da genel anestezi seçeneklerinden biriyle yapılır. Hekim, ameliyatı hasta sedasyon altındayken (yarı uyutulmuş hâldeyken) de yapmayı tercih edebilir. Genel anestezi ya da sedasyon tercih edilmişse belirlenmiş ameliyat saatinden beş saat önce hastanın yemek yemeyi, dört saat önce de sıvı almayı kesmesi gerekir.

Göz kapağı ameliyatına girecek olan hastanın, en az bir hafta boyunca kan sulandırıcı ilaç ya da iğneleri kullanmayı bırakmış olması gerekir. Benzer bir etkisi olduğu düşünüldüğünden kimi bitki çaylarının (yeşil çay gibi) da yine bir hafta önceden tüketimine ara verilmesi tavsiye edilir.

Göz Kapağı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak hasta, varsa yüzündeki makyajdan arındırılır. Göz kapağı ameliyatı ameliyatıyla müdahale edilecek kapak, sorunun ve ulaşılmak istenen sonucun ne olduğu gözetilerek işaretlenir.

Kesi, hasta anestezi altındayken bu işaretler üzerinden gerçekleştirilir. Dolayısıyla işaretlemenin, ameliyat sonrası oluşacak yara izi düşünülerek gizli kalacak şekilde yapılması önemlidir.

göz kapağı estetiği

Hasta, blefaroplastiye hazır hale geldiğinde cerrah, uygun aracı (lazer teknolojisi, elektrokoter, bistüri vb.) kullanarak işaretli yerden kesi açar. (Ekseriyetle üst kapakta kıvrımlı yerlerde, alt kapakta ise kirpik hattında ya da kapak içinde kesi açılması tercih edilir.)

Açılan kesilerden ilgili işlem ya da işlemlerin (doku ya da yağ alınması, çökmelerin doldurulması, fıtığın giderilmesi, torbaların çıkarılması vs.) titizlikle gerçekleştirilir ve kesilerin estetik dikişle kapatılmasıyla ameliyat sonlandırılır. (Ameliyat süresi, hastadan hastaya değişmekle birlikte ortalama olarak 45-60 dakika sürer.)

göz kapağı estetiği ameliyatı

Başarılı bir blefaroplastinin ardından hasta, odasına çıkarılır ve burada, yaklaşık iki üç saat gözetim altında tutulur. Şartlar elveriyorsa da göz kapağı estetiğinin yapıldığı aynı gün içerisinde taburcu edilir.

Göz Kapağı Estetiği

Ameliyat Sonrası Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Hasta ameliyattan çıktıktan sonra -müşahede altındayken-, bandajlanarak kapatılmasına gerek görülmeyen (ancak bantlanmış olan) işlem bölgesine soğuk kompres yapılır ve antibiyotik içeren pomat sürülür. Taburcu edildikten sonra da soğuk kompresi uygulamasına rutin aralıklarla ve iki üç gün boyunca; antibiyotik içeren pomat uygulamasına ise günde iki kez ve yedi gün boyunca devam edilmelidir.

(Soğuk/buz kompresinin ameliyat günü ve sonrasındaki 24 saat boyunca -dayanılamayacak seviyeye geldiğinde kaldırılıp tekrar konmak üzere- otuz dakika boyunca, saat başı; sonrasında yine otuz dakika, iki saatte bir yapılması gerekir. Takip eden birkaç hafta süresince uygulamanın sabahları, daha kısa sürelerde yapılması yeterli olacaktır.)

Pomat, enfeksiyonu engellerken soğuk kompres, şişlik/ödem, morluk/ekimoz oluşmasını ve anestezinin etkisinin geçmesiyle hafif de olsa ortaya çıkması muhtemel ağrıyı engeller. Hekimin vereceği ağrı kesici ilaçlar da bu dönem kullanılabilir. Üçüncü günden itibaren hastanın -kendisini yormayacak şekilde- günlük hayatına dönmesinde sakınca yoktur.

Hastanın taburcu olduğu gün, kendini zorlamaması adına çiğneme gerektiren gıda maddeleri yerine yumuşak kıvamlı ya da sıvı gıdalarla beslenmesi faydalı olacaktır.

Hasta için taburcu olduktan itibaren geçen beş gün, iyileşmenin beklendiği gibi gerçekleşmesi açısından kritiktir. Bu nedenle hasta bol bol dinlenmeli, ağır kaldırmaktan, başını öne doğru eğmekten ve ameliyatlı bölgeye su değdirmekten kaçınmalıdır (Hastanın, ameliyatın yapıldığı gün yüzüne su değdirmeyecek şekilde ılık duş almasında sakınca yoktur. Kapaktaki ince bantlar çıkarıldıktan sonra [ameliyatın yaklaşık üçüncü gününde] saçlar da yüz de yıkanabilir. Yine de herhangi bir enfeksiyonun engellenmesi adına işlem bölgesine çok su değdirilmemesine özen gösterilmesi faydalı olacaktır.)

İki hafta boyunca havuz ve denize girmek sakıncalıdır. Özellikle ilk üç hafta boyunca gözler ovuşturulmamalı ve işlem bölgesi ile çevresi, darbelerden muhakkak korunmalıdır. Bir buçuk ay boyunca ise güneş ve buhar banyolarından, saunadan, solaryumdan ve ağır egzersizden uzak durulmalıdır.

İşlem bölgesinde ameliyat sonrası özellikle ilk iki gün boyunca morluk ve şişlik görülmesi beklenen bir durumdur. Göz kapağı ameliyatı kapsamında kullanılan tekniğe ve hastanın iyileşme hızına bağlı olarak şişlik ve morlukların ortadan kaybolması, üçüncü günden itibaren başlamak üzere iki haftayı bulabilir. Ameliyatın hemen ardından da işlem bölgesindeki ince bantlardan hafif bir kan sızıntısı görülebilir. Ağır hareketler yapılması, şiddetli öksürülmesi ya da hapşırılması, bu durumun artarak devam etmesine neden olabilir.

Göz çevresinde yanma, gerginlik veya batma gibi şikayetlerin de ameliyatı takip eden birkaç gün boyunca ortaya çıkması muhtemeldir. Bu tür şikayetler için ağrı kesici kullanılması kafi gelecektir. Ayrıca güneş ışığı ya da rüzgar da batma hissi yaratabileceğinden ilk haftalarda güneş gözlüğü kullanılarak bu durumun engellenmesi tavsiye edilir. Nekahet döneminde hastanın, daha çok ödem oluşmasının engellenmesi için dinlenirken yüksek bir (ya da birkaç) yastık kullanması önerilir.

Kesileri kapatmak için atılan dikişlerin üzerindeki ince bantlar genellikle ameliyatı müteakip iki ya da üçüncü gün çıkarılır, dikişler de bir hafta sonra alınır. Yara izi, bir ay sonra hızlı bir iyileşme sürecine girecek ve halihazırda az olan belirginliğini tamamen kaybedecektir. (İzin hızla iyileşmesini engelleyecek etmenlerin mevcudiyeti -örneğin sigara kullanımı, UV ışınlarına doğrudan maruz kalma, işlem bölgesine alınan darbe gibi- söz konusuysa bu süre uzayacaktır.)

İyileşme döneminde olağandışı bir durumla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerekir.

Göz Estetiği Riskli Bir Ameliyat mıdır?

Hiçbir cerrahi işlem için risklerinden tamamen arındırılmış, denemediği gibi göz estetiği için de böyle bir ifade kullanılamaz. Ameliyat esnasında ya da sonrasında nadiren de olsa ortaya çıkabilecek risklere örnek olarak kanama, enfeksiyon, dikiş izinin geçmemesi, kuru göz problemi ve alerji verilebilir.

Bu ve benzeri geçici ya da kalıcı risklerden sakınmak için göz kapağı ameliyatının işinde ehli uzmanlarca, ameliyat için gerekli her tür koşulu eksiksiz sağlayan kuruluşlarda yapılması gerekir. İşbu uygun ellerde ve koşullarda yapılan göz kapağı estetikleri için riskin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkündür.

Göz Kapağı Estetiği hakkında sorularınız için bize Whatsapp iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz.

whatsapp iletişim hattı

Göz Kapağı Ameliyatında Uzmanlığın Önemi

Göz kapağı ameliyatı, hem üst hem alt göz kapağına hem de ikisine birden eş zamanlı olarak yapılabilen bir ameliyattır ama biz bir grup hastada ameliyat sonrası en iyi sonucu alabilmek amacıyla 2 seans olarak yapabiliyoruz.

Öte yandan yüz bölgesine yönelik farklı cerrahi girişimlerle bir arada da yapılabilir. Örneğin üst göz kapağındaki deri birikiminin kaşın gevşemesine bağlı olması da olasıdır. Bu nedenle blefaroplastiyi yapacak cerrahın, sorunu ve çözümü doğru bir şekilde belirleyebilecek ve çoklu müdahalede bulunabilecek yeterlilikte olması oldukça önemlidir.

Planlanandan daha fazla ya da daha az dokunun alınması, kesinin uygun yer ve teknikle açılmamış olması gibi eylemler, bir başka cerrahi müdahaleyi gerekli kılabilir hatta gözün kapanmaması gibi ciddi durumlara dahi sebebiyet verebilir. Bu nedenle risklerin önüne geçilmesinde ve beklenen sonuca ulaşılmasında cerrahın yetkinliği en önemli belirleyicidir, denebilir.

göz kapağı estetiği

Göz Kapağı Estetiği Kalıcı Bir Çözüm müdür?

Bu konuda bilinmesi gereken en önemli bilgi, göz kapağı estetiğinin, yaşlanmaya engel olmayacağıdır. Ameliyatla ulaşılan sonuç, görünümü estetik açısından düzeltmek ve görme kaybına neden olan soruna uzun süreli (on on beş yıl) çözüm getirmektir.

Blefaroplastiyle elde edilen sonucun korunması adına ilerleyen dönemde ek tedaviler ya da yeni operasyonlar gerekli görülebilir zira zaman içerisinde cildin yer çekiminden yaş almaya kadar farklı etmenler sebebiyle elastikiyetini tekrar kaybetmesi söz konusu olabilmektedir.

doç. dr. halil hüseyin çağatay doktor takvimi yorumları

op. dr. can pamukçu doktor takvimi yorumları

op. dr. mehmet sait çoban doktor takvimi yorumları

Göz Kapağı Estetiği Fiyatları 2023

Göz kapağı estetiği, göz kapaklarında oluşan farklı sorunların, farklı teknikler kullanılarak yapıldığı ameliyatları kapsayan bir ifadedir. Dolayısıyla göz kapağı ameliyatı için standart bir ücret belirlenmesi mümkün değildir.

Hastanın uzman bir hekim tarafından detaylı bir şekilde muayene edilmesinin ardından yapılması gereken işlemler göz önünde bulundurularak blefaroplastinin hastaya maliyeti telaffuz edilebilir.

Instagram’da bizi takip etmek için tıklayınız.

lotus göz instagram