Lazer göz ameliyatı, gözün kırma kusurlarını ortadan kaldırmak için günümüzde sıklıkla yapılmakta olan bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında hastalar, kullanmakta oldukları gözlük ya da kontakt lenslerinden kurtulmaktadır. Lazer ameliyatı hangi durumlarda gereklidir, avantajları nelerdir, kimlere yapılabilir, güvenilir midir ve benzeri soruların yanıtları bu yazıdadır.

Lazer Göz Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?

Lazer göz ameliyatı, çatı bir ifadedir. Bu çatının altınaysa sadece kornea kırma kusurlarının giderilmesine yönelik tedaviler girer. Excimer lazerin kullanıldığı birbirinden farklı yöntemlerle yapılabilen lazer ameliyatıyla hastaların, gözün kırma kusurları olan miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopiden kurtulması mümkündür.

“Göz çizdirme” ya da “lazerle gözlüklerden kurtulma” şeklinde anılagelmiş olan lazer ameliyatı, tıptaki adıyla refraktif cerrahi, uzun yıllardır dünya genelinde yapılmakta olan, yüksek başarı oranına sahip ameliyatlardır.

Kimler Lazer Göz Ameliyatı Olmaya Uygun Adaydır?

Lazer göz ameliyatı çeşitli sebeplerle daha fazla gözlük ya da kontakt lens kullanmak istemeyen hastalara yönelik olup ancak hastanın isteği ve bilinçli kararı doğrultusunda gerçekleştirilir.

Lazer göz ameliyatının her hastaya ve kırma kusuru dışındaki göz hastalıklarını bertaraf etmeye yönelik yapılması söz konusu değildir.

10 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat, excimer lazer ile tedavi edilebilir. Görme kusurunun derecesi daha yüksek olanlara ise lazerle cerrahi müdahalede bulunulmaz. Ek olarak, hastanın lazer ameliyatı olabilmesi için son bir yıl içerisinde göz numarasının değişmemiş olması gerekir.

lazer göz ameliyatı

Ameliyat için uygun yaş grubu aralığı 18 ila 40’dır. Özellikle görme kusurunun derecesi ilerlemekte olan 18 yaşından küçük hastalar, göz çizdirme ameliyatına uygun değillerdir. Gebeler, lohusalar, şeker hastaları, romatizma hastaları, korneasında yapısal bozukluğu olanlar, kornea kalınlığı beklenenden az olanlar lazer ameliyatı olamaz.

Ayrıca glokom ve katarakt tanısı konmuş hastalar ile gözünde enfeksiyon tespit edilen ya da herpes (göz uçuğu) geçirmiş olan hastalar da excimer lazerin hitap ettiği kesimin dışında tutulur.

Lazer Ameliyatının Avantajları

Gözlerinde kırma kusuru olan kişiler, net bir görüş için gözlük ya da kontakt lens (yumuşak/sert) kullanmak durumundadır. Bu iki aracın faydaları yadsınamayacak olmakla birlikte kimi durumlarda kullanıcısına rahatsızlık verebilmektedir.

Örneğin gözlük, sıcak havalarda burun üstünde ya da kulak çevresinde cildin tahriş olmasına yol açabilmekte ya da kişinin özgürce spor yapmasına mani olabilmektedir. Kontakt lensler ise günlük bakım gerektirmekte, bu da kişiyi sıkıntıya sokabilmektedir.

Ayrıca kontakt lens kullanıcıları rüzgarlı havalarda ya da tozlu ortamlarda gözlerinde rahatsızlık duyabilmektedir. Tüm bu sebepler dışında kişiler doğal bir görünüme kavuşmak için bu aracıları terk etme ihtiyacı duyabilir. Excimer lazer ise bu ihtiyaca cevap vermektedir.

Lazer ameliyatının, kişiyi anılan rahatsızlıklardan kurtarmasının yanı sıra çok kısa bir sürede gerçekleştirilmesi, ağrıya yol açmaması, yatış gerektirmemesi gibi önemli avantajları da bulunur. Operasyonun ertesi gününde hastaların normal hayatlarına dönebilmeleri de excimer lazerle tedavinin artısıdır.

lazer ameliyatı

Göz Çizdirme Ameliyatı Öncesi Muayene

Göz çizdirme ameliyatı olmayı düşünen hastalar, ilk olarak ameliyat süreci hakkında bilgilendirilir, daha sonra detaylı bir şekilde muayene edilir. Bu muayene kapsamında:

  • Göz numarası tespit edilir ve numaranın ameliyat olmak için gerekli aralıkta olup olmadığı değerlendirilir.
  • Kornea yüzey haritası ile kornea kalınlığı ölçülür. Bu ölçümde de göz çizdirme ameliyatı yapılabilmesi için uygunluk aranır.
  • Gözün kırıcılık haritası test edilir. Kornea kırma kusuru dışında gözde başka bir rahatsızlık bulunup bulunmadığına bakılır.
  • Göz bebeğinin çapı ölçülür.

Hasta, yapılan titiz muayene sonrasında excimer lazer tedavisine uygun bir aday olarak değerlendirilirse ameliyat günü kararlaştırılır.

Lazer Ameliyatı

Hastaların lazer ameliyatı öncesinde uyması gereken birkaç önemli kural bulunur. Bunlar:

  • Kontakt lens kullanımını bırakmak: Sert kontakt lensler üç, yumuşak kontakt lensler bir haftadır takılmıyor olmalıdır.
  • Makyajdan sakınmak: Ameliyat günü göze, göz çevresine ve yüze herhangi bir kozmetik ürün tatbik edilmemiş olmalıdır.
  • Hafif beslenmek: Operasyonun yapılması için tokluk seviyesi fark etmiyor olmakla birlikte hastaların hafif bir şeyler yiyerek ameliyata girmesi tavsiye edilir.
  • Rahat kıyafetler giymek: Hastanın operasyona gelirken içinde kendini rahat hissettiği kıyafetler giymesi önerilir.

Lazer ameliyatı öncesinde hastanın gözlerine damla damlatılır. Bu damla, anestezik etki yaratarak hastanın yapılan müdahalelerden etkilenmemesini sağlar, ayrıca refleksleri yavaşlatır. Gözlerin kırpılmasının engellenmesi için operasyon başlarken spekulum kullanılarak kapaklar açık olacak şekilde sabitlenir.

Lazer Göz Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Lazer göz ameliyatları, excimer lazerin kullanıldığı üç farklı yöntemle yapılabilir:

LASIK(Laser Assisted in-Situ Keratomileusis): Gözün genel kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmat) excimer lazer kullanarak tedavi etmede sıklıkla kullanılır. Yaygın olarak tercih edilmesindeki temel sebep ulaşılan başarı olsa da ameliyatın kısa sürede nihayete erdirilmesi ve hastanın işlemler yapılırken acı duymaması da bu popülerliğinde etkilidir.

LASIK, lazer göz ameliyatı hastanın gözlerinin damlalar kullanılarak uyuşturulmasıyla başlar. Ameliyat, üç aşamalıdır: İlk aşamada şeffaf renkli korneanın yüzeyi tabaka şeklinde kaldırılır (flep). İkinci aşamada kırma kusurunun düzeltilmesi için kornea tabakasına excimer lazer kullanılarak müdahale edilir. Üçüncü ve son aşamadaysa ilk aşamada kaldırılmış olan flep tekrar eski konumuna yerleştirilir. LASIK yönteminde dikiş kullanılmaz, bölgenin kendiliğinden iyileşmesi beklenir.

PRK (Photorefractive Keratomileusis): LASIK yöntemi geliştirilmeden evvel en sık kullanılan yöntem olmuştur. PRK’de, LASIK yönteminden farklı olarak korneanın yüzeyi (flep) kaldırılmaz. Dolayısıyla PRK, excimer lazerin doğrudan kornea yüzeyine uygulandığı, tek aşamalı bir süreçtir. “Yüzey tedavisi” grubuna dahil olan bu yöntem, ekseriyetle hastanın korneasının yapısında düzensizlik mevcutsa ya da kornea kalınlığı az olan hastalarda tercih edilir. Bununla birlikte yöntemin uygulanacağı hastanın göz numarası sabitlenmiş yani bir yıldır değişmemiş olmalıdır.

Dezavantajları, hipermetrop tedavisindeki başarısının LASIK’e kıyasla az olması (Miyop ve astigmat için etkinlikleri eşittir.), hastada operasyonun ardından ağrı ortaya çıkması (48 saat sürebilir.), hastanın birkaç hafta bulanık görmesi ve iyileşmenin uzun sürmesidir. Buna karşın lazer göz ameliyatı PRK yöntemiyle yapıldığında LASIK’e göre daha kısa sürer ve tek aşamalı olması sebebiyle daha basittir.

TransPRK: No Touch Laser olarak da bilinen TransPRK yönteminde epitel tabakanın kaldırılmasında ve kornea stromasına müdahalede bulunmada excimer lazer kullanılır. Ortadan kaldırılan epitel hücreleri, birkaç gün içerisinde yenilenir.

Göz çizdirme ameliyatı yaklaşık on beş dakika sürer. Öte yandan excimer lazer korneaya odaklandığından ve kornea da damarın bulunmadığı bir doku olduğundan ameliyatta kanama yaşanmaz.

Lazer ameliyatları hakkında sorularınız için bize Whatsapp iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz.

whatsapp iletişim hattı

Lazer Göz Ameliyatı Sonrası

Excimer lazerle yapılan göz ameliyatlarının hemen akabinde gözlerde, hastayı rahatsız edebilecek kimi belirtiler (sulanma, batma, görüşte bulanıklık vb.) görülebilir. Bu belirtiler, operasyonu takip eden altı saat ila iki gün içerisinde ortadan kaybolur (Yüzey tedavisi uygulanmışsa bu süre biraz daha uzayabilir.). Tam iyileşme ise kişiden kişiye göre değişmekle birlikte iki ila dört ay arasında gerçekleşir.

Lazer göz ameliyatları sonrası iyileşme hızla gerçekleşmeye başlar. Hatta hastalar, operasyondan sonraki gün hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Okula ya da işe gitmenin veya seyahate çıkmanın önünde herhangi bir engel bulunmaz.

İyileşme döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli konular, hekim tarafından verilmiş antibiyotik ve kortizon damlalarını düzenli olarak kullanmak ve belirlenmiş kontrol günlerine riayet etmektir. Bunlar dışında hastaların lazer göz ameliyatının ardından bir süre yüzükoyun yatmaması, UV filtreli güneş gözlüksüz dışarı çıkmaması, göz çevresine baskı (ovalamak gibi) yapmaması, göz ve çevresini kozmetik ürünlerle temas ettirmemesi, yedi gün süresince denize ya da havuza girmemesi, ağır spor yapmaması tavsiye edilir.

Göz Çizdirme Ameliyatı Sonrası Göz Numarası Tekrar Artışa Geçer mi?

Göz çizdirme ameliyatı ile bazı hastaların (%5) göz numaralarının tamamı giderilemez. Hastayı yeniden gözlük kullanmak durumunda bırakacak bu numaralar, yeni bir işlemle düzeltilebilir. Bu çok seyrek durumlar dışında kırma kusuruna excimer lazer ile müdahalede bulunulduğunda dereceler geri gelmez.

Excimer Lazer Tedavisi Güvenli midir?

Göz çizdirme ameliyatı, uygun hastalara yapıldığında başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan bir ameliyattır. Uzun yıllardır tüm dünya genelinde uygulanmakta olan bu tedavi yönteminin güvenilirliği, teknolojinin gelişimine paralel olarak da artmış durumdadır. Excimer lazer teknolojisinin doğru ellerde, doğru hasta üzerinde kullanıldığı takdirde ciddi komplikasyonlara sebebiyet vermeyeceği, muhtemel risklerin de azalacağı söylenebilir.

Lazer Göz Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Lazer göz ameliyatı, kullanılan yöntem değişse de nihayetinde vücuda dışarıdan cerrahi bir müdahale olduğundan birtakım riskler barındırır. Bu risklerden bazıları, herhangi bir ameliyatta ortaya çıkabilecek risklerle benzerlik gösterir. Örneğin, enfeksiyon riski, bu gruptadır. Gözün enfeksiyon kapma olasılığının asgari düzeye çekilmesi için hekim tarafından yazılan antibiyotikli damlaların belirtilen şekil ve süre boyunca, düzenli olarak kullanılması gerekir.

Lazer ameliyatı kapsamında müdahale edilirken flepte hasar meydana gelebilir. Kornea yüzeyinin yırtılması, delinmesi ve kimi zaman tamamıyla kopması da olası olmakla birlikte gelişen teknoloji ile bu riskler en aza indirilmiş durumdadır.

Lazer göz ameliyatının beraberinde getirebileceği risklerden bir diğeri de ektazidir. Ameliyat sonrasında kornea bombeli bir şekilde öne çıkmış ve incelmişse ektazi varlığından söz edilebilir. Bu sorun, ekseriyetle kırma kusuru yüksek olan genç hastalarda görülür. Ektazi riskiyle karşılaşılmaması için hastanın excimer lazer tedavisine uygun olup olmadığının net bir şekilde ortaya konması ve lazer göz ameliyatının uzman ellerde yapılması oldukça önemlidir.

Lazer Göz Ameliyatı ile Katarakt İlişkisi

Lazer göz ameliyatının, göz içi lensinin saydamlık, esneklik gibi özelliklerini kaybetmesiyle ortaya çıkan kataraktın oluşumunu tetiklediğine dair yanlış bir inanç vardır.

Gerçekte, excimer lazer tedavisinin katarakt oluşumuyla ilgisi bulunmaz. Öte yandan lazer ameliyatı olan bir hastaya ilerleyen dönemde katarakt tanısı konursa geçirmiş olduğu lazer tedavisi, katarakt tedavisi için bir engel oluşturmaz.

doç. dr. halil hüseyin çağatay doktor takvimi yorumları

op. dr. can pamukçu doktor takvimi yorumları

op. dr. mehmet sait çoban doktor takvimi yorumları

Lazer Göz Ameliyatı Fiyatları 2023

Lazer göz ameliyatı, anıldığı gibi farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır ve seçilen yöntem, ameliyat fiyatlarını doğrudan etkiler. Bununla birlikte ek tetkik ve tedaviler gerekli görülüyorsa bu da fiyatlara yansıyacaktır. Bu kapsamda güncel ve net fiyat bilgisi için bize ulaşabilirsiniz.

Lazer Ameliyatı Hakkındaki Sorularınız ve Güncel Fiyat Bilgisi Almak İçin Tıklayınız.

Gözlük ya da kontakt lens kullanıcısıysanız ve hayatınıza bu aracılar olmadan devam etmek istiyorsanız lazer göz ameliyatına uygun bir aday olup olmadığınızın değerlendirilmesi için uzman göz hekimlerimize başvurabilirsiniz.

Instagram’da bizi takip etmek için tıklayınız.

lotus göz instagram